Selecteer een pagina

DISCLAIMER

Holland SkyFoto heeft getracht op deze website zo nauwkeurig mogelijk informatie te geven. Alhoewel hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is niet uit te sluiten dat bepaalde informatie onjuistheden bevat en/of onvolledig of achterhaald is.  Derhalve kunt noch u, noch derden rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Holland SkyFoto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en/of schade die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik door u of derden van informatie afkomstig is van deze website. Met deze disclaimer streven wij naar duidelijkheid en actualiteit.

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Holland SkyFoto. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Holland SkyFoto. Holland SkyFoto is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holland SkyFotois het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Holland SkyFoto.

Holland SkyFoto nodigt u van harte uit om de op deze website verstrekte informatie op juistheid te toetsen bij één van onze fotografen alvorens de betreffende informatie als juist aan te merken. Vraagt u hierbij naar de voorwaarden.

Holland SkyFoto