Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden beschrijven wij onder welke voorwaarden wij de samenwerking optimaal kunnen uitvoeren. Zodat wij de hoogste kwaliteit luchtfoto’s kunnen leveren.

Algemeen

Het onderwerp dient zichtbaar te zijn vanuit de lucht. In de directe omgeving (max. 100 m) dient er een parkeerplek te zijn voor een personenauto met aanhanger.

Weersomstandigheden

Holland SkyFoto.nl behoudt zich het recht voor om bij ongunstige weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld harde wind, onweer of regen de werkzaamheden uit te stellen dan wel te staken.

U wordt hiervan zo vroeg mogelijk over geïnformeerd.
Holland SkyFoto is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen hiervan.

Privacy

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de privacy van het te fotograferen perceel en de omringende percelen. Tevens is de opdrachtgever verantwoordelijk voor toestemming voor het eventueel betreden van deze percelen en het fotograferen ervan.

Holland SkyFoto.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de door haar geleverde luchtfoto’s. Zowel direct als indirect.

Beperkingen

Het fotograferen van strategische doelen zoals militaire installaties is te alle tijden verboden, evenals het fotograferen van percelen van leden van het koninklijk huis.

Het fotograferen in de directe omgeving van hoogspanningsmasten of bovenleidingen van trein, tram of bus is i.v.m. electrocutiegevaar niet mogelijk.

Als laatste is het soms de wetgeving die beperkingen oplegt voor wat betreft luchtfotografie.

Verkoop- en publicatierecht

De publicatierechten berusten bij de opdrachtgever. Het verkooprecht en auteursrecht berusten bij Holland SkyFoto.nl.

Luchtfoto’s zijn alleen bestemd voor eigen gebruik. Verkoop aan derden is niet toegestaan.
Digitale bestanden zijn alleen bestemd voor eigen gebruik.

Grote steden

Voor sommige grote steden geldt er een toeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de wetgeving (vergunning) en parkeerkosten. Wij informeren u hier vooraf over.

Voorrijkosten

Holland SkyFoto.nl is gevestigd in Alkmaar. In een straal van 25 km rekenen we geen voorrijkosten, daarna zijn de kosten € 0,45 / km, exclusief 21 % B.T.W.

Betalingstermijn

Voor particulieren: betaling bij opdracht.

Voor bedrijven: betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.